Šikana u dětí... Co s ní?

Vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 15


Uherské Hradiště, Protzkarova 33


7. 10. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Ať chceme nebo ne, je třeba si přiznat konflikty mezi dětmi (a s tím související agrese) jsou téměř na denním pořádku. Jak ale poznáme, že už jde o šikanu?

Máme šanci s tím něco dělat? Co to vlastně šikana je? Jsme na to sami, nebo nám může někdo pomoci?

O těchto a mnoha dalších otázkách přijďte diskutovat s dlouholetým pracovníkem Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi PhDr. Martinem Nasswettrem.

Těšíme se na Vás.


Šikana u dětí... Co s ní?

Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr

Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč