Trávíme čas s dětmi

Klub pro pěstouny s dětmi

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 2


Prostějov, Netušilova 15
RC Lodička

7. 12. 2019 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Poručníci

Anotace

Přijďte strávit společný předvánoční čas s dětmi do výtvarného klubu, který bude zaměřen na možnosti trávení času s dětmi, vzájemnou výměnu zkušeností a vánoční kreativní tvoření. 

Klubem Vás již tradičně provede Darina Rájová.

Těšíme se na společné setkání v Dobré rodině :-).

Trávíme čas s dětmi

Lektoři

Darina Rájová
Darina Rájová

Lektorka Darina Rájová absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Nyní studuje speciální pedagogiku-etopedii a dokončuje pělitelý výcvik specializačního studia KVP (Komplexní výcvik preventistů) vycházející z výcvikových komunit SUR (zameření na vedení růstových skupin). Pracovala jako sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb, koordinátorka preventivně výchovných aktivit, redaktorka odborného časopisu, lektorka, učitelka a odborná vychovatelka. Má více jak čtrnáctiletou zkušenost s prací s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým chováním, v současné době pracuje v diagnostickém ústavu pro mládež a středisku výchovné péče. Je dlouholetou odbornicí na canisterapii, autorkou metodik a skript týkající se zooterapie.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč