Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích

Vánoce, význam tradic pro sdílení rodiny

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 8


Sokolov, K. H. Máchy 1276


11. 12. 2019 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace

Jak trávit s dětmi volný čas? Kolik času v kterém věku jim věnovat? Když je v rodině víc dětí, jak čas "spravedlivě" rozdělit? Přijďte na vzdělávací seminář, který se bude zabývat aktivně stráveným volným časem nejen o svátcích. Seminářem vás provede Dana Křivková, DiS., lektorka Dobré rodiny.

Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích

Lektoři

Dana Křivková
Dana Křivková

Dana Křivková vystudovala sociální pedagogiku. V oblasti sociální práce působí přes dvacet let. Věnovala se uživatelům drog a jejich rodičům, byla lektorkou a vedoucí Prev-Centra Cheb, které působí na základních školách v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Své zkušenosti uplatnila jako pracovnice Linky důvěry, sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kurátorka a manažerka prevence kriminality a drogových závislostí města Chebu. Je autorkou publikace Specifika přístupu k dětem na zvláštních školách v souvislostí s prevencí výskytu sociálně patologických jevů, kde se z velké části věnuje romskému etniku. V Dobré rodině pracuje od roku 2014, působí jako regionální koordinátorka, doprovázející pracovnice a lektorka.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč