Jak zvládnout předávání dítěte z PPPD do dětského domova

Jak vypadá dětský domov dnes?

Akreditace: 2016/0672-SP
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 9


Olomouc, Erbenova 2


19. 11. 2019 od 9:30 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Zveme vás na velmi neobvyklý formát semináře. Dopoledne navštívíme dětský domov, odpoledne následně budeme hledat odpovědi na otázky, které v souvislosti s předáváním dítěte do dětského domova řeší pěstouni. Aby účast dávala smysl, je tentokrát třeba nechat si čas na celý program a neodcházet dříve.

Jak doopravdy fungují dětské domovy dnes? Jaká je úloha dětských domovů v dnešním systému péče o ohrožené děti? Co pěstoun potřebuje k tomu, aby nevnímal předávání dítěte do dětského domova jako selhání sebe nebo systému? Jak s dítětem komunikovat o tom, že je tu možnost přechodu do dětského domova? Co ulehčí přechod do dětského domova dítěti? A co pomůže při předávání dítěte do dětského domova pěstounovi?

Do PPPD se dostávají čím dál častěji i děti, které se nebudou moci vrátit do původní rodiny, ale zároveň se pro ně nedaří vyhledat náhradní rodinu. Pro pěstouny PPPD tím vzniká velmi těžké dilema, zda se mají pro dítě stát dlouhodobými pěstouni oni, nebo zda zvládnou předat dítě do dětského domova. Pojďme se bez předsudků podívat, jak dětské domovy dnes doopravdy fungují. Setkání povede Alžběta Hlásková. Řadu let pracovala s manželem s dětmi z dětských domovů, nyní poskytují PPPD, proto má pro toto téma velké porozumění.

Jak zvládnout předávání dítěte z PPPD do dětského domova

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč