Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)

Počet hodin: 8

Počet volných míst: 2


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

28. 11. 2019 od 9:30 do 16:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace.

HLAVNÍ TÉMA: Senzorická integrace: speciálně pedagogické přístupy, čeho si ve vývoji dítěte všímat a co rodině doporučit, praktické rady i ukázky čerpající z poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. 

Oblast NRP se stále dynamicky rozvíjí a je potřeba vzdělávat pracovníky v nových poznatcích a dovednostech. Neukazovat pouze regionální specifika, ale i nadregionální přesah. A inspirovat se poznatky ze zahraničí. Posilovat tak kompetence pracovníků pro účinnou podporu dětí a rodin, se zvláštním důrazem na komunikaci s dítětem v rodině a na jeho podporu při programech a akcích. Vzdělávání má za cíl i metodické sjednocení pracovníků a postupů a sběr poznatků z terénu pro tvorbu a následné ověření postupů pro práci s cílovou skupinu. Vzdělávání pracovníků v projektu, kteří s rodinami, případně dětmi či dalšími osobami pracují, budou mít i intervizní charakter, tedy bude pravidelný prostor pro sdílení a řešení konkrétních situací a případů rodin a dětí.


Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena