Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)

Počet hodin: 8

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

11. 12. 2019 od 9:30 do 16:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace


HLAVNÍ TÉMA: Výzvy, možnosti a úskalí podpory pro adoptivní rodiny. Poslední setkání v tomto roce: zhodnocení klubů zaměřených na sdílení a vzdělávání pro adoptivní rodiny, přehled důležitých témat, sdílení zkušeností a zajímavostí, jako hosté budou přizváni lektoři klubů, představení nových materiálů pro práci s rodinami, určení dalších kroků a vize pro rok 2020.


Oblast NRP se stále dynamicky rozvíjí a je potřeba vzdělávat pracovníky v nových poznatcích a dovednostech. Neukazovat pouze regionální specifika, ale i nadregionální přesah. A inspirovat se poznatky ze zahraničí. Posilovat tak kompetence pracovníků pro účinnou podporu dětí a rodin a trénovat je v nových dovednostech. Vzdělávání má za cíl i metodické sjednocení pracovníků a postupů a sběr poznatků z terénu pro tvorbu a následné ověření postupů pro práci s cílovou skupinu. Zaměříme se především na podporu rodin s dětmi s akcentem na věk dítěte od narození do věku před pubertou a zvláště na praktické využití principů terapeutického rodičovství. Vzdělávání pracovníků v projektu, kteří s rodinami, případně dětmi či dalšími osobami pracují, budou mít i intervizní charakter, tedy bude pravidelný prostor pro sdílení a řešení konkrétních situací a případů rodin a dětí.


Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny

Lektoři

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Mgr. Petr Míchal, DiS.
Mgr. Petr Míchal, DiS.

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.

Cena