Sebepoznávací klub pro osvojitele

Dlouhodobá skupina - uzavřená skupina

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 1


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

30. 10. 2019 od 16:00 do 19:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé

Anotace

Jedná se o uzavřenou skupinu osvojitelů. 

Zveme Vás na speciální skupinu pro adoptivní rodiče, která otevírá možnost vědomě se věnovat sobě samým, práci se sebou. Přináší vzájemnou podporou členů skupiny a společné doprovázení. 

Měla by se stát jakýmsi rozšířením, obohacením osvojitelských klubů, které zahrnují aktuální sdílení a vzdělávání a které se soustředí na dítě, práci s ním (např. terapeutické rodičovství) a na poradenství v této oblasti (např. práce s poruchami citového pouta, terapeutické hry, apod.) .

Domníváme se, že teprve takto kombinovaná práce, tedy práce ve prospěch našich dětí a práce na sobě samých, má opravdovou sílu a potenciál. 

Co můžete očekávat:

- Budeme společně budovat důvěrné a otevřené prostředí, kde je možné říci cokoli

- Budeme společně budovat bezpečné místo naplněné zodpovědností vůči sobě a ostatním

- Budeme se snažit zviditelňovat si motivy našich postojů a jednání proto, abychom mohli

zlepšovat vztah k sobě samým a k našim dětem

- Budeme se učit lépe vnímat sami sebe a rozumět si

- Budeme odvážně otvírat nepříjemná témata, abychom pochopili, co nám mají říct

- Budeme se navzájem doprovázet, naslouchat našim obavám, našim bolestem, aby naše

dobrodružné životy byly pro nás stravitelné

- Budeme to dělat dlouho, protože jen dlouhodobé změny jsou trvalé

- Budeme se scházet pravidelně, abychom se co nejvíce navzájem obohacovali


Setkáním Vás provede lektorka, psycholožka a terapeutka PhDr. Zuzana Šípová ve spolupráci s Ing. Petrem Dvořákem, který je táta dvou adoptivních dcer a také účastník psychodynamického terapeutického výcviku SUR. Oba dva spojuje zájem hledat a nacházet účinné cesty pro podporu osvojitelských rodin a dětí a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a všeho, co náhradní rodičovství přináší.Sebepoznávací klub pro osvojitele

Lektoři

Zuzana Šípová
Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena