Hranice v práci doprovázejícího pracovníka

Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny

Akreditace: A2019/0107-SP/VP
Počet hodin: 8

Počet volných míst: 17


Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, 664 51
Římskokatolická farnost

17. 9. 2019 od 10:00 do 17:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny

Anotace

Hranice práce doprovázejícího pracovníka

Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny

Seminář s akreditací MPSV A2019/0107-SP/VP

Pojďme si zrekapitulovat základní hranice, na které naráží při práci doprovázející pracovník. Pojďme nahlédnout do další vrstvy vztahu mezi pěstouny a doprovázejícími pracovníky.

• Jaké jsou limity pro výkon povolání sociálního pracovníka v doprovázející organizaci?

• Jak nastavit a sledovat cíle práce při doprovázení náhradních rodičů? Jaké je postavení doprovázejícího pracovníka v rámci systému SPOD?

• Jaké komunikační techniky volit při práci s klienty i v rámci komunikace s dalšími subjekty?

• Jak se naučit pracovat s vlastními hranicemi při práci, jak si dobře nastavit time managment práce, rozvržení klientské a administrativní práce, týmový manamgmentu, jak zlepšit schopnost přijmout i odmítnout úkol (od klienta i od nadřízeného)?

• Proč může dojít k vyhoření doprovázejícího pracovníka?

Těšíme se na interaktivní setkání s vámi!

Lektoři: Alžběta Hlásková, Libor Lasák


Hranice v práci doprovázejícího pracovníka

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Libor Lasák
Mgr. Libor Lasák

Cena