Společné trávení času s podporou vývoje a vztahové vazby v rodině.

Víkendová vzdělávací a relaxační akce pro pěstounské rodiny

Počet hodin: 18

Počet volných míst: 2


Hlavatce, Hlavatce 2, 391 73


od 27. 9. 2019 14:30 do 29. 9. 2019 15:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí

Anotace


Děti se vyvíjí i bez zásahu dospělého, ale s jeho pomocí, může být vývoj plynulejší.

Pojďme se společně podívat na metody, které nám pomohou dítě správně nasměrovat

a udělat mu jeho cestu životem trochu jednodušší, pomoci mu s jeho slabšími

stránkami. 

Díky zažití úspěchu získávají děti větší sebevědomí, sebejistotu a motivaci

k těžším úkolům. To ovlivňuje i jejich postavení ve škole, společnosti a vnímání jich

samotných.


dotyková terapie / terapeutické masáže / bezpečná vztahová komunikaceUbytování a lektorné pro pěstouny doprovázené Dobrou rodinou a jejich děti v PP

hradí Dobrá rodina.

Stravu si hradí na místě každý účastník sám.


Podrobnější informace zašleme před akcí. V případě jakýkoliv dotazů, se prosím obraťte na Martinu Smutnou tel: 725 521 884, e-mail: martina.smutna@dobrarodina.cz

Společné trávení času s podporou vývoje  a vztahové vazby v rodině.

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Martina Smutná
Martina Smutná

Martina Smutná se profesně pohybuje v náhradní rodinné péči téměř 20 let. V rámci dohod o výkonu pěstounské péče doprovázela pěstounské rodiny v regionu Kutná Hora a v regionu Říčansko, pracovala s pěstouny na přechodnou dobu, s dlouhodobými pěstouny, vedla sdílecí kluby pěstounů. V současné době pracuje jako koordinátorka regionálních aktivit v Dobré rodině o.p.s. Je lektorkou akreditovaného semináře Jak zorganizovat případovou konferenci, je vyškolený facilitátor. Její srdeční záležitostí je téma Jemné dotykové terapie, které se věnuje více než 15 let. Začínala v mateřských centrech, v posledních letech pracuje s tématem výhradně pro vzdělávání pěstounských nebo adoptivních rodin.

Cena

vzdělávání 3593,70 Kč
hlídání 1742,40 Kč