Attachment

Klub osvojitelů

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 9


Pardubice, Jana Palacha 324


13. 9. 2019 od 16:30 do 19:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet, potřebuje odmalička u sebe své lidi, se kterými se cítí bezpečně a kteří ho umí chránit. Pokud na začátku života dítě zažije nedostatečnou péči rodičů, či je odkázáno dokonce na péči v ústavním zařízení, čeká jeho náhradní rodiče náročný úkol – pomoci mu začít důvěřovat dospělým a probudit jeho city. K sobě, i k druhým. Budeme si povídat o tom, jak attachment vzniká, s jakými vztahovými vzorci přichází do náhradních rodin děti z kojeneckých ústavů a co můžeme v každodenním životě udělat pro to, aby se s námi děti cítily bezpečně a citově k nám přilnuly.

Attachment

Lektoři

Mgr. Ria Černá
Mgr. Ria Černá

Mgr. Ria Černá – pracuje s dětmi, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, a jejich náhradními rodiči. Absolvovala vícedenní školení v metodách vyhodnocení typu attachmentu u dětí i dospělých (Attachment Adult Interview a Current Relationship Interview), v terénní praxi se setkává s dětmi, které mají narušené citové pouto a společně se svými pěstouny či rodiči se učí navazování bezpečných a jistých vztahů.

Cena