Neurobiologické základy chování přijatých dětí I.

Klub osvojitelů

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 7


Pardubice, Jana Palacha 324


19. 10. 2019 od 16:00 do 19:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Přijďte s námi přemýšlet nad tím, jak vytvořit co nejlepší vztahy s přijatými dětmi. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí získáte.

Jak je možné, že dítě přijme osvojitele za rodiče?  

Co se přitom děje v mozku dítěte?

Jak usnadnit dítěti cestu k vytvoření blízkého vztahu s rodiči?

Jak reagovat na neobvyklé chování dítěte?

Kdo může osvojitelům pomoci?

Lektorkou bude Alžběta Hlásková. V osvojení vychovává 2 osvojené děti, má dlouholeté zkušenosti s dětmi z dětských domovů a sociálně znevýhodněnými dětmi, její rodina následně poskytovala 9 let pěstounskou péči na přechodnou dobu. Nyní působí jako metodička pro oblast pěstounské péče na přechodnou dobu v Dobré rodině.

Neurobiologické základy chování přijatých dětí I.

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena