Aktuální témata adoptivních rodin

Klub osvojitelů

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 16


Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02
Středisko volného času Svitavy - Tramtáryje

7. 12. 2019 od 9:30 do 12:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny.

Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin.

Budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte i principy terapeutického rodičovství.


Aktuální témata adoptivních rodin

Lektoři

Michal Klíma
Michal Klíma

Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, s manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.

Cena