Aktuální témata adoptivních rodin

Klub osvojitelů

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 12


Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02
Středisko volného času Svitavy - Tramtáryje

16. 11. 2019 od 10:30 do 13:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny.

Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin.

Budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte i principy terapeutického rodičovství.


Aktuální témata adoptivních rodin

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena