Aktuální témata adoptivních rodin a žadatelů o osvojení

Klub osvojitelů

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 8


Pardubice, Jana Palacha 324


15. 11. 2019 od 16:30 do 19:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny.

Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin. 
Budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte i principy terapeutického rodičovství.

Aktuální témata adoptivních rodin a žadatelů o osvojení

Lektoři

Michal Klíma
Michal Klíma

Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, s manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.

Cena