Kontakt dítěte s původní rodinou

Klub osvojitelů

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 11


Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02
Středisko volného času Svitavy - Tramtáryje

21. 9. 2019 od 9:30 do 12:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Jak probíhá vyhledávání členů původní rodiny dítěte? Jak rodinu kontaktovat? A jak se na kontakt připravit?

Pojďme si povídat v moderovaném  "sdílecím" klubu s osvojitelkou, která nedávno kontakt se svými dětmi absolvovala.


Kontakt dítěte s původní rodinou

Lektoři

Michal Klíma
Michal Klíma

Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, s manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.

Cena