Klub pro osvojitele v Brně! Aktuální témata adoptivních rodin

Klub pro osvojitele

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 8


Brno - Hlídka
Středisko ekologické výchovy Hlídka

11. 11. 2019 od 16:30 do 19:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace


Srdečně Vás zveme již na druhý klub pro osvojitelské rodiny v Brně. 

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.


Tyto kluby jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA, pokud Vám přijde pokyn k platbě, automaticky se generuje ze systému, tedy nic nehraďte.


Tento klub je pod vedením Igora Nosála a Martiny Loutné (Martinu Loutnou také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 773 083 117, martina.loutna@dobrarodina.cz).


Témata budou přizpůsobena dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin a budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity 

svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutické rodičovství.

Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.


Podařilo se nám zajistit velmi příjemné místo v centru Brna - v parku u hradu Špilberk: Středisko ekologické výchovy Hlídka , adresa: Hlídka 4, Brno 602 00: https://www.sevhlidka.cz/o-nas/kudy-k-nam.Další klub pro osvojitele je naplánován na 9. 12. 2019. Rádi bychom pokračovali i v dalším roce.


Potřebujete během klubu zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním klubu, rádi vám hlídání zajistíme.

Klub pro osvojitele v Brně! Aktuální témata adoptivních rodin

Lektoři

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Ivo Nosál vystudoval obor výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) a získal doktorát v oboru sociologie (Ph.D.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Věnuje se pomáhající, vzdělávací a výzkumné práci v oblasti náhradní rodinné péče a SPOD. Aktuálně působí terapeut v brněnském Poradenském centru Trialog a rovněž jako vedoucí Centra výzkumu v této nestátní organizaci. Jako lektor vede v současnosti přípravy náhradních rodičů v rámci JMK (Trialog); od roku 2013 rovněž působí také jako lektor příprav náhradních rodičů PRIDE, lektor vzdělávání pěstounů a supervizor organizací. V letech 2011–2014 působil jako psychoterapeut ve Fondu ohrožených dětí. Do roku 2010 se věnoval akademické práci v oboru sociologie. Působil jako odborný asistent na katedře sociologie FSS Masarykovy univerzity v Brně (1999 –2010) a odborný asistent na katedře společenských věd na Slezské univerzitě (1990–1999). Vedle akademické práce věnoval terapeutické práci s přestávkou již od roku 1994, kdy spoluzakládal Centrum krizové pomoci v Opavě. Ivo Nosál absolvoval několika dlouhodobých psychoterapeutických a sebezkušenostních výcviků: „Solution Focus“ (komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení v celkovém rozsahu 710 hodin), komplexní výcvik v poradenství zaměřením na řešení v rozsahu 348 hodin, mezinárodní certifikační vzdělávací program v kolaborativním přístupu „možnosti dialogu“ v rozsahu 180 hodin (Narativ Brno pod záštitou Houston Galveston Institute) a dvouletý výcvik v logoterapii a existenciální analýze (výukový a výcvikový program v rozsahu 300 hodin v Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci).

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena