Co od nás potřebují kluci a co holky?

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 9


Přerov, Smetanova 7
Magistrát Přerov

18. 9. 2018 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Všichni někdy tápeme, zda přistupovat ve výchově k holkám a klukům úplně stejně. Nebo jsou mezi nimi rozdíly a tím pádem s nimi musíme my dospělí rozdílně jednat? Kluci, holky, prostě děti… ale přeci jen cítíte, že kluci a holky od nás potřebují každý jiný přístup? I vy máte zkušenost, že co platí na holky u kluků prostě nefunguje? Rozdíly ve výchovném přístupu si řekneme společně s psycholožkou Zuzanou Staroštíkovou. Rozdíly ve výchově kluků a holek je téma, kterému se věnuji na přednáškách i v soukromé praxi několik let. Vidím, jak moc pečujícím pomáhá, když si rozdíly uvědomí. Výsledkem může být výrazně větší spokojenost dětí a tím pádem i Váš klid.

Co od nás potřebují kluci a co holky?

Lektoři

Zuzana Staroštíková
Zuzana Staroštíková

Zuzana pracuje jako psycholožka v Olomouci, zabývá se především rodinným psychologickým poradenstvím. S rodinami nejčastěji pracuje na tématech výchovných problémů s dětmi, mezigeneračních konfliktů, vztahů a komunikaci mezi členy rodiny, vývojových meznících u dětí aj. Nabízí také profesní poradenství v oblasti návratu na trh práce a slaďování osobního, rodinného a profesního života. Poskytuje individuální i párové konzultace a pořádá přednášky a kurzy, kde předávám své zkušenosti. V Dobré rodině působí Zuzana Staroštíková jako lektorka.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč