Klub osvojitelů

Problematika attachmentu

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 4


Ostrava - Mariánské hory, V Zátiší 1


12. 11. 2019 od 15:30 do 19:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé

Anotace

Povíme si o vývojové psychologii dětí v nejdůležitějším období života, tj. od prenatálního období do šesti let věku. Budeme hovořit o podstatných vývojových fázích  a úkolech včetně budování attachmentu a možnostech nápravy, pokud dítě nemohlo mít harmonický vývoj. Probereme konkrétní situace, ke kterým s těmito dětmi dochází a navrhneme vhodné přístupy.

Klub osvojitelů

Lektoři

Mgr. Pavlína Němcová
Mgr. Pavlína Němcová

Lektorka je odborníkem v problematice attachmentu a vývojové psychologie. Náhradním rodičům poskytuje psychologické poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, pracuje s celým rodinným komplexem.Pro veřejnost organizuje besedy na téma Vývoj dítěte – jak vychovat šťastné a spokojené dítě. Dále působí jako lektorka a supervizorka dobrovolníků v doprovázející organizaci. Dlouhodobě se také věnuje lektorování pedagogů zážitkovou formou a organizuje a lektoruje adaptační pobyty pro žáky 6. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.

Cena