Základní témata konzultací v pěstounské rodině

Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny

Akreditace: A2019/0092-SP/VP
Počet hodin: 8

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

10. 1. 2020 od 10:00 do 17:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny

Anotace

Pojďme si zrekapitulovat, co přesně má řešit doprovázející pracovník v rámci konzultací.

• Do jaké hloubky a jakými nástroji lze pomoci budovat identitu dítěte, včetně specifik u dětí minoritních etnik?

• Jak komunikovat v rámci konzultací s dítětem a jak pracovat s materiálem Práva dětí, který vytvořila Dobrá rodina?

• Jaká bezpečně podporovat sounáležitost dítěte s blízkými osobami?

• Jak si má doprovázející pracovník všímat případných projevů ohrožujícího chování pěstouna či jiných osob vůči dítěti, jaké jsou příznaky syndromu CAN, jak pracuje krizový intervenční tým (KIT)?

Těšíme se na interaktivní setkání s vámi!

Lektoři: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Müllerová , PhD.


Základní témata konzultací v pěstounské rodině

Lektoři

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.
Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.

Zuzana Müllerová vystudovala sociální práci a psychologii. Absolvovala rogersovský psychoterapeutický výcvik, kurzy systemické práce s rodinou, výcvik v koučování (integrativní přístup). V Dobré rodině působí jako doprovázející pracovnice a lektorka. V minulosti pracovala jako terénní pracovnice s rodinami v dlouhodobé péči OSPOD, poradkyně pro osoby s kriminální minulostí a uživatele drog. Relaxuje u vaření, na kole a na houbách. Její oblíbený Murphyho zákon je: „Na složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.“

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč