Zaškolovací minimum pro zaměstnance DR II. - Metodika doprovázení, role doprovázejícího pracovníka + PPPD

Metodika doprovázení, role doprovázejícího pracovníka + PPPD

Počet hodin: 8

Počet volných míst: 13


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

1. 11. 2019 od 9:30 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny

Anotace

Seminář je určen pouze pro zaměstnance Dobré rodiny.


· Jde o základní seznámení s metodikou doprovázení pěstounských rodin, o hranicích práce doprovázejícího pracovníka, základech práce s náhradní rodinou, stanovování cílů práce, strukturou konzultace, způsobem zápisů a dalších povinnostech dprovázejícího pracovníka.

· V této části zaškolovacího minima se nováčci mohou seznámit se specifiky doprovázení pěstounůna přechodnou dobu (PPPD), s postupy fáze v jednotlivých fázích PPPD, významu individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) při spolupráci s OSPOD a původní rodinou dítěte, specifiky zápisu do ARUM u PPPD, lhůtami v PPPD možnostmi vývoje situace dítěte svěřeného do PPPD.

Zaškolovací minimum pro zaměstnance DR II. - Metodika doprovázení, role doprovázejícího pracovníka + PPPD

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Jana Gajdošová
Jana Gajdošová

Lektorka Jana Gajdošová působí v Dobré rodině jako metodička práce v rodině a doprovázející pracovnice. V oblasti náhradní rodinné péče a přímé práce s pěstounskými rodinami má mnohaleté zkušenosti.

Cena