Odborné setkání: Moderní adopce

Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Počet hodin: 5

Seminář je již plně obsazen.


KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE , náměstí Republiky 12, budova B, 532 11 Pardubice
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE , náměstí Republiky 12, budova B, 532 11 Pardubice

6. 11. 2019 od 9:30 do 14:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Motto setkání: "Vidět očima dítěte!"

Adopce v ČR se proměňuje a začíná více odrážet skutečné potřeby dětí.  Adoptivní rodiny začínají aktivně žádat a vyhledávat podporu a pomoc.

Zveme vás ke společnému sdílení poznatků a zkušeností v oblasti podpory adoptivních rodin. Desítky jsme jich již připravili a nadále doprovázíme, vzděláváme a poskytujeme jim odbornou pomoc.

Zaměříme se na potřeby dítěte, které vyrůstá v adopci, na to jak adopci vnímá a jakým způsobem ho mohou adoptivní rodiče podpořit. Z toho vyplývají nové důrazy práci se zájemci o osvojení, na přípravu těchto rodičů a jejich následnou odbornou podporu. Vycházíme z vlastních zkušeností a mezinárodních zkušeností a výzkumů v oblasti psychologie a neurobiologie (např. Marketa Keller, Nancy Verrier, Jonathan Baylin, Daniel Hughes, aj.). I když u pěstounství a osvojení existují společná témata, je potřeba zohlednit specifika adopce (rozdílná je motivace, potřeby či očekávání osvojitelů, podpora a péče o tyto rodiny i přístup společnosti). Těmto specifikům je potřeba rozumět, abychom mohli adoptivním rodinám a dětem účinně pomáhat.

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů soc. právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. Vítaná je však i další odborná veřejnost.

Odborné setkání - Moderní osvojení - je díky laskavé podpoře MPSV a společnosti Teleflex pro odbornou veřejnost zdarma. V průběhu setkání bude zajištěno občerstvení.

Místem setkání je: KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.


Program odborného setkání

9:00 - 9:30 Prezence

9:30 Zahájení a přivítání 

I. blok: Očima dítěte v adopci: PaedDr. Petra Pávková

  • změny v současné adopci 
  • objasnění pojmů:  primární zranění, špatné a "falešné" já, jinakost + kazuistika
  • jak dítě vnímá adopci v různých vývojových fázích, co z toho vyplývá pro adoptivní rodiče, nutnost "jiného rodičovství"
  • vliv kontaktu dítěte v osvojení s jeho biologickou rodinou na jeho vývoj (nové zkušenosti a zjištění, neboli proč zpracovávat životní příběh dítěte a proč je tak významný kontakt s biologickou rodinou, zejména s matkou) 

II. blok: Pohled osvojitele: Ing. Petr Dvořák

  • sdílení zkušenosti osvojitele, který již má dlouhodobě v adopci 2 děti 
  • rozdíl ve vnímání adopce a podpoře rodin dříve a dnes, kontakt dětí s jejich biologickou rodinou (z pohledu dospělých osob i dětí) 

III. blok: Podpora adoptivních rodin: Bc. Martina Loutná

  • zkušenosti s kontinuální podporou adoptivních rodin, od prvního kontaktu a projeveného zájmu o adopci, přes odborné přípravy až k následné podpoře a pomoci 
  • doporučení ze současné praxe

IV. blok: Moderovaná panelová diskuze: moderuje Mgr. Petr Míchal 

Hosté (panelisté): osvojitel se zkušeností výchovy již starších dětí v adopci, osvojitelka s malým dítětem, osvojené dospělé dítě, odborní pracovníci, kteří se věnují práci se zájemci o adopci, přípravám i následné podpoře adoptivních rodin 

14:00 Závěrečné ukončení

Odborné setkání: Moderní adopce

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

kolektiv lektorů a hostů
kolektiv lektorů a hostů

Cena