Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení

Vzdělávací akreditovaný seminář

Akreditace: A2017/0274-SP/VP, AK/PV-152/2018, AK/VE-91/2018
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 7


Zlín, Tř. Tomáše Bati 3792, 25. 10. 2018 od 8:00 do 16:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Dobrá rodina nabízí pracovníkům OSPOD akreditovaný vzdělávací seminář na téma Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení. Tímto aktuálním tématem vás provede dlouholetý pracovník Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje PhDr. Martin Nasswettr, který se s vámi rád podělí o cenné zkušenosti s prací s dětskými obětmi trestné činnosti. Seminář má akreditaci MPSV č. A2017/0274-SP/VP a akreditaci MV č. KA/PV-152/2018 - průběžné vzdělávání pro úředníky - a AK/VE-91/2018 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Seminář poskytuje základní informace o postavení dětských obětí v trestním řízení. Seznamuje účastníky s právy dětí v postavení zvlášť zranitelných obětí, jejichž realizace může zmírnit dopady trestného činu na dětskou oběť. Zdůrazňuje nezastupitelnou roli orgánu sociálně právní ochrany dětí, jehož úkolem je dbát na minimalizaci nebezpečí sekundární viktimizace dětské oběti. Přináší konkrétní možnosti pomoci dětské oběti v rámci trestního řízení.

Lektoři

Martin Nasswettr

Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč