Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou, asistovaný kontakt

Vzdělávací akreditovaný seminář

Akreditace: 2016/0087-PC/SP/PP
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 11


Praha, Klimentská 1246/1, 16. 10. 2018 od 9:30 do 17:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Vzdělávací program poskytuje základní vhled do teoretických východisek kontaktu dítěte v NRP s původní rodinou v souladu s platnou legislativou, individuálním plánem ochrany dítěte (IPOD) a vývojovými potřebami dítěte v NRP. Účastníci se seznámí se způsobem nastavení adekvátního kontaktu pro dítě, s příkladem jeho konkrétní realizace, včetně spolupráce s dalšími odborníky. Absolventi si rozšíří teoretické poznatky o ukázku z praxe. Účastníci budou pracovat s kazuistikou kontaktu dítěte a uvidí možnosti jejího řešení.

Lektoři

Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč