Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte

Vzdělávací akreditovaný seminář

Akreditace: A2018/0065-SP/PC
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 1


Praha, Klimentská 1246/1, 7. 11. 2018 od 9:30 do 17:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Vzdělávací program poskytuje hlubší vhled do problematiky kontaktu dětí v NRP s původní rodinou a propojení kontaktu se zpracováním historie dítěte. Účastníci se seznámí s vlivem attachmentu dítěte a prožitých traumat v jeho historii na kontakt. Absolventům bude vysvětlen koncept moderovaného asistovaného kontaktu, který zahrnuje zpracování historie dítěte ve spolupráci s rodiči a náhradními rodiči. Seznámí se s možnostmi využití písemného kontaktu a video nahrávek při zpracování historie dítěte. Program se věnuje také kontaktu sourozenců, pokud nejsou umístění společně, kontaktu po rozvodu náhradních rodičů, specifikům kontaktu v PPPD a možnostem práce s dítětem, pokud kontakt není vůbec možný.

Lektoři

Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč