Komunikační dovednosti při realizaci IPOD

Vzdělávací akreditovaný seminář

Akreditace: A2018/0066-SP/PC/VP
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 2


Praha, Klimentská 1246/1, 13. 11. 2018 od 9:30 do 17:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Uzavřená skupina

Anotace

Jak podpořit týmovou spolupráci při naplňování potřeb ohrožených dětí. Základní tým pro realizaci IPOD tvoří OSPOD dítěte, pěstoun a jeho doprovázející pracovník. Každý má při realizaci IPOD jinou roli. Proč potřebuje OSPOD i doprovázející pracovník vzájemně sdílet informace k IPOD? Jak dobře informaci sdělit, jak získávat informace při vytváření IPOD? Jak komunikovat změny ovlivňující realizaci IPOD? Jak si umět vzájemně naslouchat v týmu? Jak komunikovat, aby nám druhá strana rozuměla? Jak opustit nevhodné komunikační techniky a jak se vyhnout stereotypům ve vzájemné komunikaci? Jak rozpoznám svoje komunikační fauly? Na semináři budeme trénovat různé komunikační techniky a společně hledat jejich využití, abychom si dobře rozuměli s plným respektem k rolím jednotlivých účastníků SPOD..

Lektoři

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Lucie Kašová

Lektorka Lucie Kašová se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Ráda čte, co jí pod ruku přijde, a vyhledává dlouhé procházky po lese.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč