Aktuální témata PPPD

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 13


Sokolov, K. H. Máchy 1276, 9. 10. 2018 od 9:30 do 17:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD

Anotace

Zveme vás k setkání s Alžbětou Hláskovou, metodičkou pro oblast PPPD s celorepublikovou znalostí vývoje a současné praxe PPPD. Společně se podíváme na témata, která aktuálně řeší pěstouni PPPD napříč republikou. Účastníci sami určí, kolik času chtějí kterým tématům věnovat podle toho, jak vnímají jejich důležitost, např. předávání dětí z PPPD a plánování procesu předávání, asistované kontakty, obavy a kompetence pěstounů PPPD v rámci systému sociálně právní ochrany. Čím více otázek si účastníci připraví, tím více odpovědí dostanou. A to vše v atmosféře pochopení pro náročnost práce, kterou pěstouni PPPD vykonávají.

Lektoři

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1597,20 Kč
hlídání 774,40 Kč