Artefiletika, hodnoty, citové pouto

Vzdělávací víkendový pobyt pěstounů

Počet hodin: 24

Počet volných míst: 17


Ostrov,chata Lesanka
Chata Lesanka Mariánská 149 363 01 Ostrov

od 4. 9. 2020 10:00 do 6. 9. 2020 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Víkendový pobyt – Artefiletika jako prostředek k získávání sociálních dovedností a osvojení si kulturních hodnot, přístupy k individuálním zvláštnostem dětí v NRP, budování hodnot, citové pouto a jeho dopad na vývoj dítěte.

Pro kalkulaci ceny pobytu: ubytování, stravování, vzdělávání, hlídání kontaktujte prosím paní Gabrielu Moravíkovou

Artefiletika, hodnoty, citové pouto

Lektoři

Mária Adamkovičová
Mária Adamkovičová

Mária Adamkovičová vystudovala obor výchova a vzdělávání dospělých a je frekventantkou výcviku v psychoterapii typu SUR. V současné době pracuje jako manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově. O problematiku NRP se dlouhodobě zajímá, absolvovala jsem výcvikový program ASTRA v Dyadické vývojové psychoterapii zaměřeného hlavně na práci s náhradními rodinami. V poradně také od r. 2006 realizuje přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, v kterých od začátku lektoruje. Ve volném čase vede art terapeutické a tanečně pohybové kurzy a dílny a také kurzy orientálního tance.

Petra Kučerová
Petra Kučerová

Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

vzdělávání 6000,00 Kč
hlídání 2880,00 Kč