Odborný seminář na téma osvojení

Proměny a výzvy adopce v ČR

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 12


České Budějovice, Senovážné náměstí 9, 370 01
Dům služeb 3. patro

13. 11. 2018 od 9:00 do 12:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

Anotace

Adopce v ČR se proměňuje a začíná více odrážet skutečné potřeby dětí. Adoptivní rodiny začínají aktivně žádat a vyhledávat podporu a pomoc. Zveme vás ke společnému sdílení poznatků a zkušeností v oblasti podpory adoptivních rodin. Desítky jsme jich již připravili a nadále doprovázíme, vzděláváme a poskytujeme jim odbornou pomoc. Zaměříme se na koncept moderního osvojení, který zahrnuje mezinárodní zkušenosti a výzkumy (např. David M. Brodzinsky, Daniel J. Siegel, Daniel Hughes aj.). I když u pěstounství a osvojení existují společná témata, je potřeba zohlednit specifika adopce (rozdílná je podpora a péče o tyto rodiny, přístup společnosti, jiná motivace a potřeby či očekávání osvojitelů). Těmto specifikům je potřeba rozumět, abychom mohli adoptivním rodinám a dětem účinně pomáhat. Setkání pořádá Dobrá rodina ve spolupráci s Centrem podpory pěstounských rodin Prevent. Určeno je pro pracovníky/ce OSPOD, pracovníky/ce doprovázejících organizací a další profesionály v oblasti NRP.

Odborný seminář na téma osvojení

Lektoři

Petra Pávková
Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Martina Loutná
Martina Loutná

Lektorka Martina Loutná vystudovala pedagogiku a má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol. V Dobré rodině se podílí se na metodikách a rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče od roku 2012. Je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education), připravuje žadatele o náhradní rodinnou péči a je administrátorkou rodinných konferencí. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu.

Cena