Děti cizinců v NRP

Vzdělávací seminář pro pěstouny na přechodnou dobu

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 10


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

12. 10. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Děti cizinců v pěstounské péči a mezinárodní osvojení

Není úplně časté, že by bylo dítě cizinců svěřováno v ČR do pěstounské péče. Když se to ale děje, často to působí tak, jako by to bylo první dítě cizinců, které je do pěstounské péče svěřováno. Pojďte s námi zjistit, jak v těchto situacích postupovat.

Co všechno je třeba ohlídat při přijetí dítěte cizinců do pěstounské péče?

Co je to repatriace? A jak repatriace probíhá?

Jak probíhá mezinárodní osvojení?

Jaká je úloha ÚMPOD (Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí)?

Mohou pomoci i jiné organizace?

Pokud se objeví otázky, na které neznáme odpověď, budeme je následně konzultovat s odpovědnými subjekty a účastníci dostanou dodatečně odpovědi na své otázky mailem.

Děti cizinců v NRP

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč