Nejčastější trestné činy mládeže a jak jim zabránit

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.


Prostějov, Skálovo nám. 6
Městská knihovna

24. 9. 2018 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Z internetu, z televize, z rádií se na nás stále častěji valí informace, že pachateli trestných činů jsou stále mladší a mladší děti. Může se to týkat i Vašich dětí?

Co děti k takovému jednání vede? Co se stane, když k takovému jednání dojde? Mohu jako pěstoun nějak zabránit tomu, aby mé dítě páchalo trestné činy?

O těchto a mnoha dalších otázkách přijďte diskutovat s dlouholetým pracovníkem Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi PhDr. Martinem Nasswettrem.

Těšíme se na Vás.

Nejčastější trestné činy mládeže a jak jim zabránit

Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr

Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč