Minimum pěstounské péče III.

Role a postavení pěstouna v systému SPOD

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

15. 10. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace


Během třetího setkání Minima pro pěstounskou péči se budeme zabývat postavením pěstouna v celém systému péče o ohrožené děti. Podíváme se na některé zajímavé otázky:

Kdo všechno patří do systému péče o ohrožené děti a jakou kdo má v systému SPOD (sociálně-právní ochrany dětí) roli? 

S kým a jak má pěstoun spolupracovat?

 Co je to tzv. IPOD („individuální plán ochrany dítěte“) a jaké úkoly z něj vyplývají pro pěstouna?Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí. Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči.

Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat.

1. setkání: Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny

2. setkání: Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství

3. setkání: Role a postavení pěstouna v systému SPOD

Minimum pěstounské péče III.

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč