"Malé" lži ve výchově

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 3


Olomouc, Erbenova 2


26. 9. 2018 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Někdy se v rámci udržení klidu v domácnosti či v rámci „správného nasměrování“ dítěte uchylujeme k tzv. malým lžím. Zdá se, že v daném okamžiku fungují. Jakou zprávu tím však dáváme našemu dítěti?

Často se z naší strany jedná o stereotypní chování, které máme někde hluboko v sobě. Pokusíme se tedy odpovědět na následující otázky: Jak být ve výchově vyrovnaní a trpěliví? Co pokládáme za cíl své činnosti? Jaký smysl, jaké uspokojení či „štěstí“ ve výchově hledáme? Jaký by měl být ten, kdo vychovává, a co by měl dětem předávat?

O těchto a dalších tématech budeme diskutovat s lektorem Mgr. Radkem Baselidesem, Ph.D.

Těšíme se na Vás.

"Malé" lži ve výchově

Lektoři

Radek Baselides
Radek Baselides

Radek Baselides vystudoval sociální práci v magisterském programu a sociální pedagogiku v doktorském programu Slezské univerzity v Katovicích. Lektor spolupracuje z fakultou pedagogiky slezské univerzity v Katovicích v Polsku. Hlavním předmětem jeho zájmu je srovnávání systému NRP rodinného typu a systém ústavní péče. Práci s dětmi a mládeží se věnuje od roku 2013, do této doby působil jako vězeňský terapeut. V Dobré rodině působí od roku 2014 jako doprovázející pracovník, v současné době i jako lektor při vzdělávání pěstounů.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč