Povídej - naslouchám

vzdělávací seminář

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 15


Teplice, Novoveská 3107


14. 10. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Vyslechne Vás někdy někdo, aniž by Vás přerušoval? Umíte i Vy sami neskákat do řeči druhým? V dnešní moderní době, kdy se slova šíří i díky moderním technologiím jako vodopád, vymizely nejzákladnější dovednosti mezilidského styku - umění naslouchat lidem. Přijďte si prověřit své schopnosti vést rozhovor s druhým člověkem a umění naslouchat svým blízkým s lektorkou Hankou Šindelářovou. 

Povídej - naslouchám

Lektoři

Hana Šindelářová, DiS
Hana Šindelářová, DiS

Hana Šindelářová vystudovala Vyšší odbornou školu v Mostě, obor sociálně právní činnost. Následně pracovala třináct let ve Výchovném ústavu v Kostomlatech pod Milešovkou jako sociální pracovník a asistent pedagoga. Hlavní cílem byla práce s dětmi s poruchami chování a speciálně vzdělávacími potřebami. Výjimkou nebyly ani děti, které opakovaně experimentovaly s drogami, nebo jinými návykovými látkami. Po mateřské dovolené nastoupila do Dobré rodiny jako doprovázející pracovník. Ve volném čase se věnuje rodině a cestování.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč