Minimum pěstounské péče II.

Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

1. 10. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace


 Během druhého setkání Minima pro pěstounskou péči se zaměříme na otázky spojené s vývojem citového života dítěte, s jeho schopností navazovat citové vazby s blízkými lidmi. Podíváme se na některé zajímavé otázky: 

Jak vzniká citová vazba s blízkými osobami dítěte? 

Co se stane, když dítě nemá v raném věku s kým citovou vazbu navázat?

Jak se cítí dítě v náhradní rodinné péči? 

Jak o sobě přemýšlí, jak přijímá a zpracovává to, že nemůže vyrůstat se svými původními rodiči?

 Jak to ovlivňuje chování k těm, kteří o dítě pečují? Jak zvládnout tzv. „dvojnou“ vazbu u příbuzenských pěstounů? 

Jsem babička či teta? Nebo jsem spíše náhradní rodič? 

 Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí. Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. 

 Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat. 

 1. setkání: Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny 

 2. setkání: Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství 

 3. setkání: Role a postavení pěstouna v systému SPOD Náš cíl je společný - lépe porozumět dětem. Těšíme se na vás!

Minimum pěstounské péče II.

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč