Puberta - stupeň II.

Když s dětmi cloumá puberta a mají pocit, že jim nerozumíme?

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 7


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

4. 11. 2020 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Navazující seminář na seminář Puberta 1. stupeň ze dne 16. června 2020.

Doporučujeme účast pouze těm, kteří již absolvovali stupeň 1.


Proč je vnímání dětí v pubertě jiné a proč máme častěji konflikty? 

Existuje lék, jak dítěti v tomto obtížném věku porozumět, existuje nějaká prevence?

Cílem setkání bude si představit svět mladého dospělého a možné metody, techniky a postupy, jak s ním komunikovat a nepřijít o rozum :-)

Puberta - stupeň II.

Lektoři

Mgr. Helena Vlčková
Mgr. Helena Vlčková

Helena Vlčková pracuje ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 jí byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČR odborná způsobilost adiktolog. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce, v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a v organizaci Rozum a Cit, z.s. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje pro zjištění míry školní připravenosti, několika metodických materiálů pro mateřské a základní školy, spolupracuje se společností Scio, přednáší na vysoké škole a věnuje se psychologickému poradenství a diagnostice.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč