Attachment dítěte vs. attachment rodiče

Klub osvojitelů

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 5


Třebíč, U Obůrky 953
Kancelář DR Třebíč

24. 9. 2018 od 15:30 do 18:30


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Osvojitelé
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Anotace

Jak se chovají děti s různým typem attachmentu?

Jak ovlivňuje attachment náhradního rodiče přijaté dítě a jeho výchovu?

Co můžou náhradní rodiče udělat pro rozvoj zdravéha attachmentu dítěte?

A co mohou udělat pro sebe?

Attachment dítěte vs. attachment rodiče

Lektoři

Petra Pávková
Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní péči s jejich biologickými příbuznými. Absolvovala výcvik dyadické vývojové psychoterapie (DDP). V Dobré rodině působí jako konzultantka asistovaných kontaktů a lektorka.

Martina Loutná
Martina Loutná

Lektorka Martina Loutná vystudovala pedagogiku a má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol. V Dobré rodině se podílí se na metodikách a rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče od roku 2012. Je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education), připravuje žadatele o náhradní rodinnou péči a je administrátorkou rodinných konferencí. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu.

Cena