Senzorická integrace a podpora vývoje dítěte

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Počet hodin: 3

Seminář je již plně obsazen.


Online


9. 6. 2020 od 14:00 do 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí

Anotace

Dítě získává informace z okolí díky smyslům. 

Tyto podněty dále zpracuje a vyhodnotí.

Ale co když to všechno nefunguje tak jak má?

 Reaguje Vaše dítě v nějakých situacích neadekvátně? 

Je motoricky "nešikovné" nebo má problémy ve školce či škole?

Toto a mnoho dalších projevů může být důsledkem poruchy v senzorické integraci.

To, co tento pojem ovlivňuje a jak významný vliv má na život dětí - a posléze i dospělých, bude tématem našeho setkání.

Seznámíte se i s jednoduchými základy na řešení některých problému, souvisejících s tématem a dostanete pár nápadu na činnosti doma. 

Senzorická integrace a podpora vývoje dítěte

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč