Jak to do roka stihnout? Práce s IPOD v PPPD

aneb Aby bylo dítě kam předat, možnosti vývoje a řešení situace dítěte v PPPD

Akreditace: 2016/0672-SP
Počet vzdělávacích hodin: 8

Počet volných míst: 11


Praha, Klimentská 1246/1, 4. 12. 2018 od 9:30 do 17:00

Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Pracovníci Dobré rodiny
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

AnotaceJak pracovat na vývoji příběhu dítěte v PPPD tak, abychom pro něj našli co nejdříve trvalé řešení?

Zveme Vás na praktický seminář vedený metodou interaktivního myšlení. Shrneme si možné scénáře situace dítěte v PPPD, osvěžíme si zákonné lhůty pro dítě v PPPD a jejich dopady, budeme hledat možnosti, jak promítnout konkrétní kroky do IPOD dítěte.

Na konkrétních typizovaných kazuistikách pak budeme zkoušet, jak se k trvalému řešení situace dítěte dostat co nejúčinněji. Demonstrovat si budeme i součinnost jednotlivých subjektů v rámci procesu PPPD, uvedeme si příklady dobré praxe.

Seminář s akreditací MPSV je určen pracovníkům OSPOD, pěstounům i jejich doprovázejícím pracovníkům. Vítáni jsou ale i ostatní účastníci z řad odborné i laické veřejnosti.

Lektorkou bude Alžběta Hlásková, která se věnuje PPPD již od roku 2008. Na téma nahlíží nejen z role pěstounů, ale i očima pracovníků OSPOD, soudu a doprovázející organizace.

Lektoři

Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 1800,00 Kč
hlídání 774,40 Kč