Finance pěstouna se zaměřením na dluhy

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Počet hodin: 3

Seminář je již plně obsazen.


Online


28. 5. 2020 od 17:00 do 20:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí

Anotace

Finance, a pořádek v nich, jsou jedním ze základních kamenů úspěšné pěstounské péče. Právě proto jsme pro vás připravili tento seminář: dozvíte se v něm vše podstatné o příjmech pěstouna, o možnostech předcházení zadlužení, kde hledat pomoc v případě finanční nouze, a také o následcích zadlužení, jako je exekuční či insolvenční řízení. 

Obsah semináře bude samozřejmě reflektovat současné zákonné normy v situaci pandemie Covid-19. 

Budete moci položit své konkrétní dotazy již před konáním semináře, také vás čeká krátká domácí příprava. Lektorka zašle následně odpovědi na dotazy ze semináře, které si budou vyžadovat hlubší prozkoumání.

Struktura online setkání:

  • Příjmy pěstouna včetně odměny pěstouna a důsledky s tím spojené (např. daňové přiznání)
  • Prevence zadlužení - práce s rodinným rozpočtem
  • Krizový scénář - na jaké další sociální dávky může pěstounům vzniknout nárok?
  • Exekuční řízení
  • Insolvenční řízení
  • Vybrané aspekty pandemie COVID-19

Finance pěstouna se zaměřením na dluhy

Lektoři

Mgr. Lucie Policarová
Mgr. Lucie Policarová

Sociální pracovnice zaměřená na sociálně právní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče a ohrožených dětí a rodin. Své zkušenosti nasbírala mimo jiné na OSPOD, nejprve jako klasická terénní pracovnice, pak se specializací na náhradní rodinnou péči. Pracovala také v neziskové organizaci, která doprovázela pěstouny, a to jako pracovnice poradny pro NRP a jako metodička. Nyní si dále rozšiřuje své znalosti ve všeobecném občanském poradenství. Filosofií její práce je mimo jiné dobré hmotné zabezpečení rodin a také jejich dobrá právní informovanost, jako jedny z podmínek dobré péče vychovatelů-pěstounů. Je matkou dvou dospívajících synů.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč