Proměny generací a jejich souvislost s náhradní rodinnou péčí

Online vzdělávací seminář pro PPPD

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 4


Online


11. 6. 2020 od 9:30 do 11:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD

Anotace

Jak porozumět dětem, které patří k jiné generaci? Co máme společného a co rozdílného? Ke které generaci patříme? A k jaké patří naše děti? Miléniáni, X, Y, sněhové vločky, Husákovy děti – co to všechno znamená? Praktický seminář, v němž se společně podíváme na proměny světa a s ním související proměny lidí, generací. Jak se v tom orientovat, proč bychom měli, jak to ovlivňuje výchovu a možnosti spolupráce? Co je jinak a co stále platí? 

Proměny generací a jejich souvislost s náhradní rodinnou péčí

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

Proměny generací a jejich souvislost s náhradní rodinnou péčí 400,00 Kč