Poruchy chování u dětí s poruchou attachementu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 4


Teplice, Novoveská 3107, 14. 11. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 

 To "naše" dítě je jiné! Co už zase v té škole proti němu mají! Co mám dělat, když nic nápravě jeho chování nepomáhá. Domluvy, tresty, prosby...Prostě nic! Přijďte mezi nás, dozvíte se o kořenech vniku problémového chování specifických pro děti v náhradní rodinné péči. Rádi bychom Vás pomocí připraveného semináře pomohli porozumět svěřenému dítěti a představit základní možnosti terapie se zvláštním důrazem na Dynamickou dyadickou psychoterapii (DDP). 

Seminářem Vás provede zkušená lektorka, terapeutka a matka 2 dětí Mgr. Kateřina Fořtová, která se již několik let věnuje problematice dětí v náhradní rodinné péči zvláště s ohledem na pomoc při zvládání rizikového chování ohrožených dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

Lektoři

Kateřina Forštová

Lektorka Kateřina Forštová pracovala na městském úřadě na odboru školství a sociálních věcí, kde se věnovala sociálně-právní ochraně dětí. Vystudovala magisterský obor Vychovatelství pro speciální pedagogické instituce a ještě před ukončením studia se připojila k Dobré rodině, kde zaštiťuje Ústecký kraj jako regionální koordinátorka, doprovází pěstounské rodiny a věnuje se lektorské praxi.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč