Nejraději bych je zabil aneb jak mluvit s dětmi v NRP o biorodičích

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 6


Teplice, Novoveská 3107, 22. 11. 2018 od 16:00 do 19:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 

 Kdy jim říci celou pravdu? Jak to proboha unesou? Co je vlastně na nich dobrého? Jak se s tím vypořádat? Jak je to s tou "sounáležitostí s osobami blízkými"? Lektorka Hanka Vám nabízí interaktivní seminář s prvky zážitkové pedagogiky v bezpečném a otevřeném prostředí. Seminář je určen pěstounům, kteří mají problémy s přijetím, odpuštěním a smířením zejména s rodiči dítěte.

Lektoři

Hana Procházková

Hana Procházková pracovala jako sociální pedagožka a koordinátorka projektů pro mateřská centra, mateřské a základní školy v oblasti prevence rizikových situací. Pracovala na projektech sociální integrace znevýhodněných dětí, které pomáhaly zavádět prvky zdravého pohybu, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, dotykové terapie formou zážitkové a intuitivní pedagogiky do škol. V Dobré rodině působí jako doprovázející pracovnice a lektorka.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč