Je internet pro naše děti bezpečný?

Vzdělávací seminář

Počet vzdělávacích hodin: 4

Počet volných míst: 2


Děčín, Kamenická 569/109, 22. 11. 2018 od 9:00 do 12:00

Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé
  • Osoby blízké dítěti
  • Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
  • Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)
  • Poručníci

Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Jaké služby a sociální sítě preferují naše děti a mládež na internetu? Projdeme si přehled základních rizik pro dětské a mladé uživatele v prostředí internetu. Vysvětlíme si pojem kibergrooming, kiberšikana, získáte preventivní doporučení, jak tato rizika zmírnit.

Lektoři

Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

vzdělávání 798,60 Kč
hlídání 387,20 Kč