Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Prenatální vývoj a jeho vliv na dítě vyrůstající v adopci - hostem bude adoptovaná dívka
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

5. 11. 2021 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Prenatální vývoj a jeho vliv na dítě vyrůstající v adopci - hostem bude adoptovaná dívka

Srdečně Vás zveme k dalšímu setkání k tématu adopce a ke sdílení nových poznatků, které nám pomáhají lépe porozumět potřebám a prožívání adoptovaných dětí a také jich adoptivním rodičům.

Díky tomu můžeme účinněji nastavit podpůrné a odborné služby adoptivním rodinám. 

Adopce je úžasným řešením pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Zároveň je adopce vždy o přijetí dítěte, které bylo opuštěno a toto hluboké zranění si nese do dalšího života. 

Pomáháme rodičům lépe rozumět adoptovaným dětem a vedeme je k rodičovství, které dokáže toto zranění léčit. 

Proto je potřeba dobře porozumět tomu, co dítě zažilo nejen po příchodu na tento svět - tedy po porodu, ale již v prenatálním období, jehož vliv se ve světle soudobých poznatků ukazuje jako velmi významný pro další život dítěte. 

Otevřeme témata jako: vývoj mozku dítěte v těhotenství, vliv prožitků matky na nenarozené dítě, komunikace matky s dítětem v těhotenství a jeho schopnost vnímání. Vnitřní prožívání biologické matky a též prostředí, ve kterém se pohybuje, má vliv na vývoj dítěte i jeho další život. Její pocity smutku, strachu, zoufalství se přenáší na dítě a pokud je matka v dlouhodobém stresu, může to mít pro dítě dlouhodobé následky. Nejnovější poznatky v oblasti neurobiologie stále přesněji ukazují, jak tyto procesy v mozku probíhají. V oblasti adopce nám tyto znalosti pomáhají lépe rozumět přijatým dětem a jejich prožívání a tedy i lépe podpořit náhradní rodiče.


Představíme se pohledy českých i zahraničních odborníků k tomuto tématu: např. Maté G., Shanker. S., Siegel J.,D., Bryson T.,  Allen M.,  Chamberlain D., Verny T., S., Weintraubová P. aj.

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů soc. právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. 

Vítaná je však i další odborná veřejnost.


Setkáním Vás provedou: PaeDr. Petra Pávková, Mgr. Igor Nosál, Ph.D. a Bc. Martina Loutná. 

Váženým hostem bude Bára, dívka, která vyrostla v adopci a díky své sebereflexi a práci na sobě umí popsat svůj vývoj i vliv toho, co se dělo v těhotenství její biologické maminky na svůj další život.

Bude prostor i pro otázky, diskuzi a sdílení praxe.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

kolektiv lektorů a hostů