Agrese u dětí, jak jí chápat a naložit s ní?
Seminář pro adoptivní rodiny i pro zájemce NRP

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči Dobrovolníci a stážisti

28. 6. 2022 od 18:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Agrese u dětí, jak jí chápat a naložit s ní?

Agrese je mnohdy chápána jako negativní a nežádoucí projev chování. Ale stejně jako smutek a radost i agrese má svou příčinu. Mnohdy je pro nás těžké odhalit spouštěč tohoto chování, ale je důležité dítě nechat prožít i tuto emoci. To, jak můžeme s dětmi o agresi mluvit nebo jak s takovými dětmi pracovat probereme společně na online semináři. Projdeme spolu zdroje agrese, projevy, ale i možnosti zvládání těchto stavů. 

Setkání je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina z MPSV.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Seminář není určen pro pěstouny.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.