Setkání osvojitelských rodiny z příprav PRIDE 2019-2022, které vedli Alžběta Hlásková a Petr Míchal
online

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

20. 11. 2022 od 18:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Setkání osvojitelských rodiny z příprav PRIDE 2019-2022, které vedli Alžběta Hlásková a Petr Míchal

Jedná se online klub určený výhradně pro osvojitelské rodiny, které se zúčastnili příprav PRIDE, které vedli Alžběta Hlásková a Petr Míchal v letech 2019 až 2022.

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na dítě teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.

Seminář je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV).

Tento klub je pod vedením Alžběty Hláskové a Petra Míchala (Petra Míchala také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 702 186 008, petr.michal@dobrarodina.cz).

Obsah klubu se vždy odvíjí i dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin a témata zohledňují specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutické rodičovství.

Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.

Akce není určena pro pěstouny.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Petr Míchal
Mgr. Petr Míchal

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.

Alžběta Skleničková
Alžběta Skleničková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.