Jak pracovat s traumatem
seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

14. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak pracovat s traumatem

Cílem semináře je provést účastníky problematikou traumatu u dětí v NRP.

Dozvíte se, co je to trauma, v kontextu jakých situací vzniká, jak se u dětí v NRP projevuje, co jsou rizikové a co naopak protektivní faktory.

Budete seznámeni s tím, jak přistupovat k traumatu u dětí, jak lze trauma léčit a jaká je role náhradního rodiče při péči o dítě s traumatem. 


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.