Raná intervence senzorickou stimulací
seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

6. 9. 2022 od 15:00 do 18:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Raná intervence senzorickou stimulací


Našimi smysly, senzory, přijímáme již od početí všechny informace z okolí a skrz ně také poznáváme svět. 

Během každodenní manipulace s dítětem mu poskytujeme informace o jeho těle a díky tomu pomáháme jeho centrální nervové soustavě "růst". 

O tom, jaké pohyby jsou důležité a proč se budeme bavit na tomto semináři. 

Senzorická stimulace je univerzální nástroj každého pečujícího, kterým s dítětem pracujeme každý den. 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY, pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů zájemců a osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.