Základní sociální potřeby dětí a jejich vliv na patologii v době dospívání

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 13

Teplice, Novoveská 3107


10. 11. 2021 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Bojíte se, že by mohlo Vaše dítě inklinovat k zneužívání návykových látek nebo k návykovému a impulzivnímu jednání? Víte, co to znamená "sociální potřeby"? Víte, jak je uspokojovat? Znáte, jak jejich neuspokojení může ovlivnit život Vašich dětí v jejich dospívání, ale i v dospělosti? O tom všem budete hovořit v semináři s lektorkou Lenkou. 

Základní sociální potřeby dětí a jejich vliv na patologii v době dospívání

Lektoři

Mgr. Lenka Rysková
Mgr. Lenka Rysková

Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

vzdělávání 800,00 Kč