Příběhy pro radost z PPPD

Online vzdělávací seminář pro pěstouny PPPD

Přechodní pěstouni
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 5

Online


23. 6. 2021 od 13:00 do 15:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Zveme Vás k setkání nad příběhy, které Vám dodávají smysl z poskytování PPPD. 

Většinou řešíme problémy. Pojďme se tentokrát podívat na radostné okamžiky při péči o svěřené děti.

Pojďte společně sdílet, co dobrého přinesla PPPD Vám osobně a Vaší rodině. 

Pojďte se vzájemně posílit v tom, že PPPD má smysl, i když v ní pěstouni musí překonávat obrovské množství těžkých situací.Těšíme se na vás na online semináři.

Příběhy pro radost z PPPD

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 400,00 Kč