Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: podpora seberegulačních dovedností u dítěte - přenos zahraniční zkušenosti do práce sociálních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků "NDT RODINA"

Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 4

Seminář je již plně obsazen.

Online


17. 6. 2021 od 9:00 do 13:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Srdečně Vás zveme na odborné setkání, kde se budeme věnovat tématu jak porozumět dynamice projevů dětí s náročnými chováním a jak těmto dětem nabídnout seberegulační aktivity a pomůcky.

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách, v rodině i jiných situacích se tyto děti často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Na setkání se budeme věnovat tomu, jak správně podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků. Jak dítě naučit lépe zvládat stres, své pocity a jak podpořit jeho seberegulační dovednosti. Přineseme poznatky o možných příčinách náročného chování dětí a praktických možnostech podpory vedoucích k jeho předcházení. Představíme vztah mezi stresem a projevy chování a různé prostředky podporující zklidnění dětí i dospělých. Společně se pokusíme porozumět dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne a seznámíme se s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí. Na konkrétních příkladech si ukážeme prověřené postupy managementu chování dětí a podpory jejich seberegulace.

Inspirativním setkáním nás provede Mgr. Zdenka Štefanidesová, která při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe. Je také zapojena v projektu, který realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska. Jedná se o unikátní program dalšího vzdělávání pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. Zde je možné se o tomto programu dozvědět více viz tento odkaz na článek v novinách: https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20200225/281878710403907.


Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt - Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Pro online setkání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním. 

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu:  podpora seberegulačních dovedností u dítěte - přenos zahraniční zkušenosti do práce sociálních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků "NDT RODINA"

Lektoři

Zdenka Štefanidesová
Zdenka Štefanidesová